top of page

The Art of Movement

Tai Chi movements resemble a calligraphy in space. "The Contemplation of Movement" cycle  is an attempt at painting Tai Chi gestures on paper. The process has been documented in a video.

Tai Chi was created as a martial art.

Now it is practiced by many as an art of peace.

Can you bring that together?

Yes, I captured the movement.

I described it, my pen is a brush.

I called it the contemplation of movement.

Tai Chi przypomina kaligrafię w przestrzeni. Cykl "Kontemplacja ruchu" jest próbą zapisu gestów Tai Chi na papierze.

Zaczęłam od zapisu ruchu Tai Chi.
Tai Chi powstało jako sztuka walki.
Obecnie przez wielu jest praktykowane jako sztuka pokoju.

Czy można to połączyć?

Tak, zatrzymałam ruch.
Opisałam to. Moim piórem jest pędzel.
Nazwałam to kontemplacją ruchu.

bottom of page