top of page

The Art of Movement

 The Contemplation of  Movement
Tai Chi movement resembles calligraphy in space. The cycle is an attempt at painting Tai Chi gestures on paper.

The process has been documented in a video.

I started with recording Tai Chi movement.
Tai Chi first appeared as a martial art.
Nowadays it is practiced by many as the art of peace.
Can these be combined?
Yes, I have captured the movement.
I have described it. My brush is my pen.

I call it contemplation of movement.

Tai Chi przypomina kaligrafię w przestrzeni. Cykl "Kontemplacja ruchu" jest próbą zapisu gestów Tai Chi na papierze.

Zaczęłam od zapisu ruchu Tai Chi.
Tai Chi powstało jako sztuka walki.
Obecnie przez wielu jest praktykowane jako sztuka pokoju.

Czy można to połączyć?

Tak, zatrzymałam ruch.
Opisałam to. Moim piórem jest pędzel.
Nazwałam to Kontemplacją ruchu.

bottom of page