top of page

Zofia Lelek is a contemporary painter known for her contemplative painting and art of movement. Graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw. She is interested in the philosophy and art of the Far East which finds reflection in her works. She takes up the topic of consciousness in a state of meditation while "The Contemplation of Movement" project is a rendering of Tai Chi gestures on paper. An important motif in her work is landscape as a source of peace and inspiration. The series of oil paintings is an attempt to convey the atmosphere of the Far East.

Zofia Lelek

Współczesna malarka znana z malarstwa kontemplacyjnego i sztuki ruchu. Absolwentka  warszawskiej ASP z pracowni profesora Stanisława Baja. Interesuje się kulturą i sztuką Dalekiego Wschodu, praktykuje oraz naucza Tai Chi, co znajduje wyraz w jej twórczości. Podejmuje temat świadomości w stanie medytacji. Natomiast seria prac tuszowych "Kontemplacja ruchu" stanowi zapis gestów Tai Chi na papierze. Ważnym źródłem inspiracji jest dla niej natura i pejzaż  jako źródło spokoju i kontemplacji, a cykl obrazów olejnych jest próbą oddania atmosfery Dalekiego Wschodu.

Jej prace były prezentowane na wystawach zbiorowych: ''Cisza'' (2012), ''Gdzie jest brat Twój'' (2013), ''Dynamika – równowaga – różnorodność'' (2014) organizowanych w warszawskim Lutheraneum oraz ''Taniec w malarstwie'' (2014) w Związku Polskich Artystów Plastyków.

bottom of page